Så skyddar du dina personuppgifter

Välkommen till Datainspektionen. Vår huvudsakliga uppgift är att arbeta för att din personliga integritet inte kränks när dina personuppgifter behandlas. Vi finns till för din skull.

Några enkla tips!

Du kan skydda din personliga integritet genom att ladda ner vår checklista.

Vi vänder oss till myndigheter och privatpersoner.

Di-bild-logga

Nyhetsbrev

Prenumerera på Datainspektionens nyhetsbrev (pressmeddelanden) så får du e-post varje gång vi publicerar ett pressmeddelande eller annan nyhet på vår webbplats.

Datainspektionen använder dina kontaktuppgifter endast för att kunna administrera nyhetsbrevet.

För myndigheter

Myndigheter: De 6 viktigaste stegen för ett gott dataskydd
Vilka skyldigheter finns?
Personbeteckning
När får personuppgifter behandlas?
Information
Känsliga uppgifter
Säkerhet

Aktuellt

Datainspektionens nyhetsbrev 4-2017

Vägledning vid tillsättande av dataskyddsombud

 

Läs mer...

Datainspektionens nyhetsbrev 3-2017

Allmän vägledning för integritetsanalys

Läs mer...

Datainspektionens nyhetsbrev 2-2017

Information till landskapsmyndigheter och kommunala myndigheter om EU:s dataskyddsförordning

Läs mer...

Omvärldsbevakning

omvarld

Europeiska kommissionen Skydd av personuppgifter RSS flöde

MSB.se - Informationssäkerhet RSS flöde

Checklista

För privatpersoner

Ta kontroll över dina personuppgifter – se EU-kommissionens video

Detta är personuppgifter:

Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på såsom information är namn, personbeteckning och kundnummer. En bild kan också vara en personuppgift om det går att se vem personen/personerna på bilden är.

Detta är en registeransvarig:

Registeransvarig kallas den myndighet som ensam eller tillsammans med andra bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En registeransvarig kan vara en myndighet eller en förening som utövar offentlig makt och som med stöd av landskapslag utför ett offentligt uppdrag.

Så skyddar du dina personuppgifter

Landskapslag (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen (personuppgiftslagen) innehåller bestämmelser om när och hur personuppgifter får behandlas.

Var och en har rätt till skydd av sina egna personuppgifter och rätt att få tillgång till dem och få rättelse. Personuppgifterna ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av samtycke eller någon annan legitim eller laglig grund.

Nyhetsbrev

Prenumerera på Datainspektionens nyhetsbrev (pressmeddelanden) så får du e-post varje gång vi publicerar ett pressmeddelande eller annan nyhet på vår webbplats.

Datainspektionen använder dina kontaktuppgifter endast för att kunna administrera nyhetsbrevet.

Checklista