Register- och dataskyddsbeskrivningar

Den registeransvariga myndigheten eller organisationen ska utarbeta en registerbeskrivning av varje personregister som förs inom myndigheten. Den registeransvariga är också skyldig att informera om behandlingen av personuppgifter och om den registrerades rättigheter.

Blankett (pdf)

Begäran om kontroll och rättelseyrkande

En registrerad har vanligtvis rätt att kontrollera sina uppgifter och kan vid behov kräva att de rättas. En begäran om kontroll och rättelseyrkande kan lämnas till den registeransvariga med en blankett. Om den registeransvariga inte ger de uppgifter som har begärts eller om myndigheten vägrar att utföra de yrkade rättelserna, är du berättigad till ett skriftligt intyg om på vilka grunder du förvägrats uppgifterna eller att få dem rättade.

Blankett för ansökan om information (pdf)

Blankett för ansökan om rättelse (pdf)

Nyhetsbrev

Prenumerera på Datainspektionens nyhetsbrev (pressmeddelanden) så får du e-post varje gång vi publicerar ett pressmeddelande eller annan nyhet på vår webbplats.

Datainspektionen använder dina kontaktuppgifter endast för att kunna administrera nyhetsbrevet.