I korthet kan man säga att vår uppgift är att se till att inte vem som helst får göra vad som helst med dina personuppgifter.

Under hela ditt liv registreras uppgifter om dig. Det gäller till exempel i skolan, på arbetsplatsen, när du anlitar sjukvården eller lånar böcker på biblioteket samt när uppgifter om dig publiceras på Internet.

Enligt grundlagen har du rätt till en fredad zon. Var rädd om privatlivet – det är en mänsklig rättighet

Datainspektionens uppgift är att verka för att dataskyddet fungerar. Till exempel får dina uppgifter bara registreras för bestämda ändamål som inte får ändras i efterhand, du ska få information om behandlingen och du har rätt att kontrollera att uppgifterna är korrekta och att felaktigheter rättas.  

Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till dig som registrerad. Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. Alla myndigheter kan ha ett eller flera registerbiträden som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom myndigheten. 

För att du ska kunna ta reda på om personuppgifter som rör dig behandlas har du rätt att ansöka om ett registerutdrag hos den registeransvariga myndigheten eller organisationen. Den som behandlar personuppgifter är skyldig att ge dig besked om dina personuppgifter behandlas eller inte. Om dina personuppgifter behandlas ska skriftlig information utan onödigt dröjsmål lämnas om vilka uppgifter om dig som behandlas, varifrån uppgifterna är hämtade, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna lämnas ut. 

Genom rätten till registerutdrag har du möjlighet att kontrollera om du är registrerad och om de registrerade uppgifterna är riktiga. En ansökan om registerutdrag kan du göra skriftligen till den som hanterar dina personuppgifter. Blankett finns här. Ansökan ska vara undertecknad. Därför kan den inte skickas med e-post. Du har rätt att gratis en gång per år få ett registerutdrag från den myndighet som hanterar dina personuppgifter.

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på Datainspektionens nyhetsbrev (pressmeddelanden) så får du e-post varje gång vi publicerar ett pressmeddelande eller annan nyhet på vår webbplats.

Datainspektionen använder dina kontaktuppgifter endast för att kunna administrera nyhetsbrevet.