Respekten för privat- och familjelivet samt skyddet av personuppgifter utgör en grundläggande rättighet enligt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (2007/C 303/01) Skyddet för privatlivet har en speciell ställning i grundlagen.

Rätten till skydd för privatlivet regleras bland annat i

Landskapslag (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen (kallad personuppgiftslagen)

Syftet med lagen är att säkerställa att människor skyddas mot att deras personuppgifter används på ett kränkande sätt genom en myndighets behandling av personuppgifter. Myndigheterna är skyldiga att hantera personuppgifter på ett korrekt sätt. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter.  Landskapslagen tillämpas enbart på den verksamhet som har formen av myndighetsutövning. Utöver landskaps- och kommunalförvaltningen tillämpas lagen på andra som sköter offentliga uppdrag, såsom till exempel jaktvårdsföreningarna och Ålands idrottsförbund. På Ålands polismyndighets verksamhet tillämpas den finska personuppgiftslagen (FFS 523/1999).

Bestämmelser som gäller behandling av personuppgifter ingår också i andra lagar. Dessa specialbestämmelser tillämpas primärt i förhållande till personuppgiftslagen. Således ska de allmänna förpliktelserna i personuppgiftslagen alltid uppfyllas, då dessa inte ingår i annan lagstiftning.

Nyhetsbrev

Prenumerera på Datainspektionens nyhetsbrev (pressmeddelanden) så får du e-post varje gång vi publicerar ett pressmeddelande eller annan nyhet på vår webbplats.

Datainspektionen använder dina kontaktuppgifter endast för att kunna administrera nyhetsbrevet.