Allmänna råd - en allmän vägledning för integritetsanalys (Datainspektionen informerar Nr 3/2017)

Information till landskapsmyndigheter och kommunala myndigheter om EU:s dataskyddsreform (Datainspektionen informerar Nr 2/2017)

Allmänna råd om avtal gällande registerbiträdes behandling av personuppgifter (Datainspektionen informerar Nr 3/2016)

Checklista för att stöda myndigheter och andra organisationer i deras förberedande arbete inför EU-dataskyddsförordningens ikraftträdande i maj 2018 (Datainspektionen informerar Nr 2/2016)

Dataskydd på arbetsplatsen (Datainspektionen informerar Nr 1/2016)

Behandling av personuppgifter i samband med brand- och räddningsuppdrag (Datainspektionen informerar Nr 1/2014)

Allmänna råd om användningen av personbeteckningen (Datainspektionen informerar Nr 2/2013)

Allmänna råd om e-postanvändning infogas (Datainspektionen informerar Nr 1/2013)

Principer för inbyggt dataskydd (Privacy by design) (Datainspektionen informerar Nr 4/2012)

Samtyckesförfarande (Datainspektionen informerar Nr 1/2012)

Registeransvar (Datainspektionen informerar Nr 5/2011)

Info om skydd av anställdas integritet (Datainspektionen informerar Nr 3/2011

>Allmänna råd om personregister (Datainspektionen informerar Nr 2/2011

Checklista om kameraövervakning (Datainspektionen informerar Nr 1/2011

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos myndigheterna (Datainspektionen informerar Nr 3/2010)

Allmänna råd till kommunerna (Datainspektionen informerar Nr 1/2010)
 Nyhetsbrev

Prenumerera på Datainspektionens nyhetsbrev (pressmeddelanden) så får du e-post varje gång vi publicerar ett pressmeddelande eller annan nyhet på vår webbplats.

Datainspektionen använder dina kontaktuppgifter endast för att kunna administrera nyhetsbrevet.