Barn och unga har rätt till integritet i skolan (Datainspektionen informerar nr 2/2012)

Checklista för myndigheter vid nätmobbning (Datainspektionen informerar Nr 2/2010

Rekommendationer till skolor som använder sig av IT-stöd i elev- och personaladministrationen (Datainspektionen informerar Nr 1/2009)

Nyhetsbrev

Prenumerera på Datainspektionens nyhetsbrev (pressmeddelanden) så får du e-post varje gång vi publicerar ett pressmeddelande eller annan nyhet på vår webbplats.

Datainspektionen använder dina kontaktuppgifter endast för att kunna administrera nyhetsbrevet.