Allmänna råd om behandling av personuppgifter inom barnomsorgen (Datainspektionen informerar Nr 3/2013)

Rekommendationer om hur de bindande kraven gällande behandlingen av personuppgifter kan uppnås inom de sociala myndigheterna (Datainspektionen informerar Nr 2/2009)

Nyhetsbrev

Prenumerera på Datainspektionens nyhetsbrev (pressmeddelanden) så får du e-post varje gång vi publicerar ett pressmeddelande eller annan nyhet på vår webbplats.

Datainspektionen använder dina kontaktuppgifter endast för att kunna administrera nyhetsbrevet.