Våra råd är inte bindande. Det är fråga om generella rekommendationer (allmänna råd) om tillämpningen av personuppgiftslagen som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.

Datainspektionen har valt att dela in tillsynen i följande förvaltningsområden:

1. Allmänt

2. Socialvård

3. Hälso- och sjukvård

4. Skola

Nyhetsbrev

Prenumerera på Datainspektionens nyhetsbrev (pressmeddelanden) så får du e-post varje gång vi publicerar ett pressmeddelande eller annan nyhet på vår webbplats.

Datainspektionen använder dina kontaktuppgifter endast för att kunna administrera nyhetsbrevet.